Status: complete

Якщо учасник виконав всі умови контракту, то для успішного завершення процедури Організатор переводить contract в статус active, після чого процедура змінює статус на complete.