Структура даних: contractTerms

{
  "contractTerms": {
    "type": "lease",
    "leaseTerms": {
      "leaseDuration": "P2Y11M",
      "taxHolidays": [
        {
          "id": uuid4,
          "taxHolidaysDuration": "P5M",
          "conditions": "Тут писати умови",
          "conditions_en": "Conditions are to be noted here",
          "conditions_ru": "Условия писать здесь",
          "value": {
           "currency": "UAH",
           "amount": 12000.1,
           "valueAddedTaxIncluded": false
          }
        }
      ],
      "escalationClauses": [
        {
          "id": uuid4,
          "escalationPeriodicity": "R/P3M",
          "escalationStepPercentageRange": 0.25,
          "conditions": "Тут писати умови",
          "conditions_en": "Conditions are to be noted here",
          "conditions_ru": "Условия писать здесь"
        }
      ]
    }
  }
}

contractTerms

type:

обов’язково. Єдине можливе значення:lease

Тип умов контракту.

leaseTerms:

масив leaseTerms

Блок, що містить інформацію про термінита особливі умови оренди.

leaseTerms

leaseDuration:

Тривалість, обов’язково

Тривалість оренди .

taxHolidays:

масив taxHolidays, не обов’язково

Орендні канікули.

escalationClauses:
 

escalationClauses, не обов’язково

Індексація ціни.

taxHolidays

id:

унікальний ідентифікатор, автогенерований, тільки для читання

Ідентифікатор об’єкту.

taxHolidaysDuration:
 

Тривалість, обов’язково

Тривалість орендних канікул.

conditions:

рядок, обов’язково для української мови, багатомовний

Умови на час орендних канікул. Вказується українською.

 • conditions_en - Вказується англійською.
 • conditions_ru - Вказується російською.
value:

Value, обов’язково

Загальна вартість оренди

Value

amount:

десяткове число, обов’язково

Вартість оренди на час орендних канікул.

currency:

рядок, обов’язково

Валюта вартості оренди на час орендних канікул. Єдине доступне значення UAH.

valueAddedTaxIncluded:
 

булеве значення, обов’язково

Факт урахування ПДВ. Допустимі значення: true або false.

escalationClauses

id:

унікальний ідентифікатор, автогенерований, тільки для читання

Ідентифікатор об’єкту

escalationPeriodicity:
 

Тривалість, обов’язково

Періодичність, з якою здійснюватиметься індексування вартості.

escalationStepPercentageRange:
 

десяткове число, обов’язково

Відсоток, в межах якого здійснюватиметься індексування вартості

conditions:

рядок, обов’язково для української мови, багатомовний

Умови проведення індексування. Вказується українською.

 • conditions_en - Вказується англійською.
 • conditions_ru - Вказується російською.

Тривалість

Тривалість у форматі ISO 8601.