Status: active.qualification

По завершенню аукціону, процедура переходить у статус active.qualification - фазу кваліфікації переможця. ЦБД формує аварди для двох учасників з найвищими валідними ставками. Валідною ставкою вважаєьтся та, що рівна або перевищує значення value.amount+minimalStep. Award’у учасника з найвищою валідною ставкою присвоюється статус pending.verification. Для цього award’у система наперед визначає та формує startDate та endDate періодів verificationPeriod, paymentPeriod, signingPeriod.

minNumberOfQualifiedBids: 1- у випадку, якщо Організатор передав такий параметр при створенні аукціону і закриту цінову пропозицію зробив лише 1 учасник, модуль аукціону не запускається, результати аукціону формуються після завершення періоду прийому пропозицій. Загальні правила валідації ставок не застосовуються, валідною для такого учасника буде ставка, що дорівнює або більша value.amount.

Період верифікації потенційного переможця verificationPeriod

Процедура кваліфікації знаходиться в періоді верифікації учасника verificationPeriod, що триває до 6 робочих днів. У цей час Організатор зобов’язаний завантажити та підтвердити протокол аукціону в цей award. Паралельно, учаснику надається можливість завантажити протокол (тип документу auctionProtocol) в award (ця дія учасника є необов’язковою). Якщо Організатор дискваліфіковує учасника, Організатор переводить award в статус unsuccessful. В протилежному випадку, організатор переключає статус award’у в pending.payment, тоді ж процедура переходить в статус active.awarded. У випадку, якщо Організатор не перевів award в наступний статус (pending.payment) у відведений на це час, він все ще має можливість продовжити працювати з поточним award’ом.